Zamek Bąkowiec

           Zamek w Morsku nazywany BĄKOWIEC  datowany jest na XIV wiek.
Położenie i budowa bardziej kwalifikują go do strażnic obronnych. Ruiny zamku znajdują się na skalistym wzgórzu.
           W roku 1327 Władysła Łokietek oddał wieś Morsko kanonikom laterańskim w Mstowie.
Na początku XVI wieku była własnością rodziny Włodków, którzy prawdopodobnie na przełomie XV i XVI wieku zbudowali zamek z kamienia.
           Następnie Morsko przejęli Zborowscy a po nich Brzescy i Giebułtowscy. W XVII wieku zamek został opuszczony.
           W latach 1929-33 architekt Witold Czeczott wzniósł nowy dom mieszkalny po stronie południowej wzgórza zamkowego. 
           Na podstawie istniejących murów można ustalić, że zamek został założony na planie nieregularnego wieloboku i miał powierzchnię około 500 m2, składał się z części mieszkalnej i obronnej. Do zamku można było się dostać tylko pieszo z przedzamcza położonego poniżej od strony zachodniej, które było otoczone wałami łączącymi pojedyncze skałki. 
 
ZAMEK BĄKOWIEC jest przykładem zamku dobrze wykorzystującego warunki naturalne do potrzeb obronnych.
 
W najblizszym czasie  planowane jest udostępnienie miejsca widokowego dla gości odwiedzajacych nasz ośrodek, którego   finałem będzie rekonstrukcja  i odbudowa zamku BĄKOWIEC w MORSKU.
 
ZAPRASZAMY !!!
 
Rezerwacja online
Wypozyczalnia nart i rowerów